Tre inn i fremtiden

Om Fritzøe Engros

Norges ledende leverandør til byggevarehandelen og trebearbeidende industri.

Fritzøe Engros AS fører Norges bredeste utvalg trebaserte plateprodukter, heltregulv, terrasse og kvalitetstrelast. 

Fritzøe Engros AS jobber hovedsakelig i to segmenter; forhandlermarkedet på den ene siden, og industri på den andre. 

Fritzøe Engros' lagerkapasitet er meget stor, med mer enn 60 000m3 lagerkapasitet fordelt på lagre i Larvik, Drammen og Åndalsnes. 

Kombinert med effektive logistikkrutiner gir dette rask levering over hele landet. 

 

Med fokus på ansvarlighet

Gjennom flere år har Fritzøe Engros jobbet planmessig og målrettet for å ivareta etikk og sporbarhet i hele varekjeden.

Fritzøe Engros er i regelmessig dialog med norske myndigheter, nasjonale og internasjonale sertifiseringsorganer og øvrige næringsaktører.

Vår målsetting er at den norske byggenæringen skal være grønn, miljøvennlig, bærekraftig og hensynta globale og lokale biologiske mangfoldet. Dette gjenspeiles og sikres gjennom våre egne rutiner og praktiske arbeid. 

Fritzøe Engros er FSC-sertifisert, PEFC-sertifisert, forholder seg til EUs tømmerforordning (EUTR), og forholder seg til FN- og ILO-konvensjonenes rammer. 

I dag har besitter Fritzøe Engros meget høy kompetanse innen sertifiseringer og dokumentasjon, og har markedets største utvalg sertifiserte produkter. 

Fritzøe Engros' leverandører er ledende produsenter over hele kloden.

Fritzøe Engros i 2020

Fritzøe Engros har 67 ansatte i Norge. Med et effektivt lagerareal på ca. 60.000 m3 og forutsigbare logistikkløsninger garanterer vi en meget høy servicegrad. Vår produktkunnskap gjør at vi sammen med våre kunder finner gode løsninger.

Sammen med CEOS AB, Ljungberg Fritzøe utgjør Fritzøe Engros en skandinavisk gruppering som eies av Treschow Fritzøe. 
Grupperingens totalomsetning var ca. 2,5mrd. i 2018.

Bilde

Fritzøe Engros sine bygg i Larvik