—Tre inn i fremtiden

Administrerende direktør Espen Randsted om viktigheten av å fokusere på bærekraft, og hva Fritzøe Engros gjør for å sette miljøpolitikken i livet.

Det fine med den nære fremtiden er at den er her nå. Og nå. Den er nær og trygg, og den kommer mot oss i et bedagelig tempo.

Men mange vrir seg i stolen når de tenker på den litt fjernere fremtiden, for vi vet at menneskeskapt aktivitet påvirker klimaet i feil retning, og vi vet at det skjer alt, alt for raskt. Det har FNs klimapanels gjennomgang av 6 000 forskningsrapporter fortalt oss. Verdens utslipp må reduseres med  minst 45 prosent innen 2030 for å hindre at naturen selv kaster seg på trenden og bidrar til å redusere artsmangfoldet og skape et klima ingen av oss er tjent med. Foreløpig skjer det motsatte; de menneskelige utslippene øker.

Det er fort gjort å resignere eller tenke at noen andre ordner opp. Utfordringen er bare at vi alle bor her, og at dette derfor bør være i vår felles interesse. 

Regjeringen sier at Norge skal være et foregangsland innen miljøpolitikk og bærekraftig samfunnsutvikling, og derfor jobber noen av landets fremste hjerner på spreng med å finne ut hvordan de skal fange CO2 og lagre det i underjordiske kamre. 

Dette kan ikke vi i Fritzøe Engros noe om.

Men én ting vi virkelig kan er tre. Og vi vet at når trær vokser, så tar trærne opp og lagrer CO2 -  nesten som når et batteri lagrer strøm. I tillegg vet vi at tre er materialteknisk utmerket som byggemateriale og kan brukes til det meste; fra møbler, gulv og utsmykninger til bærende konstruksjoner i høyhus. 

I oktober 2018 holdt vi foredrag hos NHO for fremstående politikere og næringsliv, og fortalte litt om hva Fritzøe Engros gjør for å sette den ønskede politikken i livet. 

Fritzøe Engros tilbyr nå markedets største sortiment med sertifiserte produkter,og utvalget øker nærmest dag for dag. Vi kurser beskrivende og utførende ledd, egne ansatte og butikkansatte. De siste ti årene har vi brukt mye ressurser på å finne det vi tror er fremtidens produkter, altså produkter som stammer fra bærekraftige hogstfelt, der arbeidernes kår er gode og ikke minst der produktene har gode egenskaper. 

Som landets største leverandør til byggevareforhandlere og trebearbeidende industri er vi derfor stolte over at vi jobber aktivt for å bedre fremtidsutsiktene for oss alle. 

Tre inn i fremtiden!


-Espen Randsted, administrerende direktør i Fritzøe Engros AS