Løfter frem kunnskap om miljø og bærekraft

—Det kommer forhåpentligvis ikke som en overraskelse på noen at miljø og bærekraft er veien å gå.

Fritzøe Engros har en systematisk tilnærming til bærekraft, dokumentasjon og sertifiseringer. Statsbyggs nylanserte veileder levner liten tvil om at dette allerede er faktorer som er nødvendige å ha reflektert rundt for i det hele tatt å overleve som aktør i byggebransjen.

 

Trykk her for å se PDF-utgave av artikkelen.

Hensikten med Statsbyggs veileder er å gjøre det enklere å bygge bærekraftig, og samtidig synliggjøre hvilke krav Statsbygg stiller i deres bygg. Veilederens hovedforfatter, Lars Petter Bingh (bildet til høyre) i Statsbygg, er sivilingeniør og miljørådgiver i Statsbygg og har spesialkompetanse på bærekraftig utvikling i byggenæringen.

En krevende prosess

For å kommunisere best mulig med bransjen har Bingh vært i dialog med ulike eksperter i bransjen selv, deriblant teknisk sjef Jarle Anholt (bildet) i Fritzøe Engros AS. Som teknisk sjef hos Norges største leverandør av trevare til trebearbeidende industri og byggevarehandelen jobber Anholt daglig med nøkkelpunkter i veilederen.

 

—Dokumentasjon og sertifiseringer er noe Fritzøe Engros har jobbet aktivt med gjennom flere år, og vi har i dag mer enn 300 sertifiserte varer i vårt sortiment. Som en bred leverandør til et såpass krevende marked som det norske, er dette en kompleks og tidkrevende prosess som både krever at vi velger riktige produsenter, og at vi klarer å holde oppsyn  med de produsentene vi velger å benytte - over hele kloden. Samtidig er det viktig at vi klarer å snu oss raskt, og at systemene våre er i orden. Og det er de; de senere årene har Fritzøe Engros tatt en proaktiv rolle i forhold til aspektene som belyses i Statsbyggs veilederen, og vi er i løpende dialog med FSC, PEFC, BREEAM og flere andre sertifiseringsorganer for å sikre både en bred, sertifisert produktportefølje - og kunnskap om hvordan denne på en enkel men korrekt måte skal distribueres fra produksjon til sluttkunde og ferdig bygg, forklarer Anholt.

Fortsatt uklarheter

Veilederens forfatter Lars Petter Bingh håper og tror at veilederens både skal være enkel å forstå, og samtidig grundig nok:

—Det er nok fortsatt mange i bransjen som ikke helt har tatt inn over seg hvordan de ulike sertifiseringsordningene fungerer. Dette er noe vi ønsker å oppklare i veilederen. Samtidig er mitt generelle råd til bransjen at miljøfotavtrykk og -påvirkning må bli en standardisert del av all konstruksjons- og byggevirksomhet, samt at miljøpåvirkning må bli en integrert del i systemene man benytter for å komme dit, sier Lars Petter Bingh i Statsbygg.

 

Statsbygg krever bærekraftig trevirke, og kravet gjelder følgende områder av deres bygg:

  • Byggeplassdriften, inkludert forskaling
  • Grunn og fundamenter
  • Bæresystem
  • Dekker
  • Yttervegger inkludert dører og vinduer
  • Innervegger inkludert dører og vinduer
  • Takkonstruksjoner
  • Trapper og balkonger
  • Fastmontert inventar som kjøkken og lignende