Fritzøe Engros AS har blitt miljøfyrtårn

Fritzøe Engros AS har gjennom en årrekke jobbet målrettet med miljø- og bærekraftaspekter ved sine produkter, og fører i dag flere hundre sertifiserte og miljømerkede varelinjer.

Fritzøe Engros AS har gjennom mange år sett viktigheten av å fokusere på etisk handel, sporbarhet i varekjedene og dokumentasjon av dette. Fritzøe Engros ble FSC®-sertifisert i 2016, og PEFC™-sertifisert allerede i 2014.

Nå henger også Miljøfyrtårn-sertifikatet på veggen

Miljøfyrtårn-sertifikatet attesterer at den sertifiserte virksomheten viser samfunnsansvar og jobber systematisk med miljø, og gjennomfører tiltak for mer miljøvennlig drift og bedre arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn-sertifiseringen er godkjent som miljødokumentasjon i anbudsrunder, og anerkjent av myndighetene i Norge og EU ved offentlige innkjøp.
—Kontoret i Larvik ble sertifisert i november 2020, og i januar ble Åndalsnes godkjent. Vi er stolte over at Fritzøe Engros’ miljøstandarder innfrir Miljøfyrtårn sine strenge kriterier, sier miljøkoordinator Tine O. Fauskanger, som har ledet prosessen.

—Ingen enkel jobb som ligger bak

Larvik-ordfører Erik Bringedal. Foto: Larvik kommune
Larvik-ordfører Erik Bringedal.
Foto: Larvik kommune

Larvik-ordfører Erik Bringedal (H) berømmer Fritzøe Engros AS for å ha innfridd Miljøfyrtårnordningens strenge krav.
—Det er ikke bare for Fritzøe Engros å huke av en boks og si “vi har gjort det”. Dette er et verktøy som viser at Fritzøe Engros både kan og ønsker å jobbe helhetlig og systematisk for å bidra til en grønn fremtid, og det hjelper oss alle i retning av å nå de ambisiøse kravene i Parisavtalen. Det er ingen liten jobb som ligger bak at Fritzøe Engros nå er en del av ordningen, så det er bare å gratulere, sier Bringedal.
—Larvik Kommune var i sin tid med på å opprette Miljøfyrtårnordningen, og derfor medfører det litt ekstra stolthet og prestisje når en larviksbedrift innfrir de strenge kravene, legger han til.

–Utvikler oss hele tiden

Miljøkoordinator Tine O. Fauskanger.
Foto: Fritzøe Engros AS

Fritzøe Engros AS har satt seg som mål å være det naturlige leverandørvalget for kunder innen trebearbeidende industri og byggevarehandel som stiller høye krav til miljø- og bærekraftaspektet ved sine produkter.
—Fritzøe Engros skal tre inn i fremtiden med bevissthet rundt vår virksomhets miljøpåvirkning, og kontinuerlig jobbe for å redusere negative effekter av denne. Gjennom å være Miljøfyrtårn-sertifisert har vi et synlig bevis på at vi tar ansvar, og et konkret verktøy for å kartlegge og jobbe med forbedringer innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, forklarer miljøkoordinator Tine O. Fauskanger.

Ta kontakt ved spørsmål:

Tine O. Fauskanger, miljøkoordinator i Fritzøe Engros AS
952 07 375 / tof@fritzoeengros.no

Fritzøe Engros’ lisenskoder:
FSC-C129170
PEFC/03-31-60

Last ned pressemelding her