Et nødvendig løft

E-handel fordrer høy datakvalitet på produkt- og markedsinformasjonssiden. Få er i tvil om dette, men den nøyaktige veien til "mål" har til dels vært vanskelig å finne - både for NOBB, vareeierne selv og for byggevarehusene.

Kundene forventer å kunne finne frem til produkter ved bruk av filter.

Disse filtrene må hentes fra produktinformasjon som vi har tilgjengelig, og denne informasjonen må dere fylle inn, konstaterte direktør for netthandel hos Løvenskiold, Kjetil Enger, under et fullsatt informasjonsmøte for leverandører 30. mai 2018. Han gav de fremmøtte et innblikk i noen av Løvenskiolds grep for å posisjonere seg både i netthandel og i varehusene. Både vareeierne og NOBB fikk gode tips om hvordan man bør møte fremtida.

Et viktig område for oss

Det er over 15 år siden Fritzøe Engros satte produktinformasjonen i system, men veien mot dynamisk informasjonsflyt og -utveksling med de ulike informasjonssystemene er en løpende prosess:

Fritzøe Engros har jobbet med produktinformasjon over flere år. I 2017 gjorde vi et større løft i NOBB der alt ble manuelt gjennomgått og oppdatert, og i april (2018, red. anm.) ble mer enn 3 000 av Fritzøe Engros’ varelinjer - fordelt på over 100 varekategorier rullet ut i oppdaterte varianter. Samtlige har blitt revidert og oppdatert av teknisk avdeling, markeds-/kommunikasjonsavdelingen og meg selv, forteller produktsjef Lars Andersen (bildet til høyre).

Gjør det enklere for sluttkundene

—Kvaliteten på informasjonen er nødt til å være høy. Byggevarehandelen, i stor grad gjennom NOBB, legger tydelige føringer for hvilken informasjon et produkt bør inneha basert på strenge krav. Til syvende og sist er det for å gjøre det enklere for kundene å finne frem til produktene våre, og for selgerne å forstå hva de selger, forklarer Andersen.

En kontinuerlig prosess

Han er samtidig tydelig på at selv om Fritzøe Engros er mer eller mindre ajour, så er man på ingen måte «i mål»:

Hvert eneste ulike produkt må innmeldes med detaljerte spesifikasjoner og vareinformasjon. Vi må avgjøre hvilke kanaler det aktuelle produktet skal vises i, og vår oppgave som vareeier er å sørge for at alle opplysningene er korrekte og at salgsargumentene, produkt- og miljøbilder, eventuelle filmer, logoer og annet er oppdatert. Dette er både noe kundene forventer og krever i stadig større grad, sier han.